Afspraak en Tarieven

Afspraak maken?

De praktijk is vrij toegankelijk, met en zonder verwijzing van uw tandarts.
U kunt dagelijks bellen voor een afspraak: 0346-330212

Mocht u ons niet direct aan de telefoon krijgen, dan willen wij u verzoeken om duidelijke uw naam en telefoonnummer in te spreken. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terug bellen.

Bellen of mailen als u meer informatie wilt.

Tarieven

Prestaties mondzorg , vastgesteld door de overheid.

De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de door u afgesloten tandheelkundige verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde(KNMT)